Axa Kara Gün Dostu Sigortası

Axa Kara Gün Dostu Sigortası

Hastalandığınızda veya işsiz kaldığınızda Kara Gün Dostu sizi ve ailenizi korur.

Kara Gün Dostu Sigortası; vefat, kaza sonucu vefat, kaza sonucu daimi maluliyet, hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet, kritik hastalıklar, aylık dönüşümlü teminat (işsizlik veya geçici iş göremezlik veya hastanede gündelik tazminat), asistans hizmetleri teminatlarını içeren geniş kapsamlı yıllık hayat sigortası ürünüdür.

AYLIK DÖNÜŞÜMLÜ TEMİNAT

Aylık dönüşümlü teminat tutarı bir aylık süre için ödenecek tazminat tutarını ifade etmektedir. İşsizlik, geçici iş görmezlik ve hastane gündelik tazminat risklerinden birinin gerçekleşmesi durumunda sigortalının sosyal güvenlik statüsüne göre bahsedilen üç teminattan biri geçerli olacaktır. En fazla ardışık 6 ay ödeme yapılabilir.

Sosyal Güvenlik Statüleri:

4 (a) : SGK bünyesinde hizmet akdine tabi çalışanlar (Eski SSK)
4 (b) : SGK bünyesine kendi adına çalışanlar (Eski Bağ-Kur)
4 (c) : SGK bünyesinde kamu çalışanları (Eski Emekli Sandığı)

a) İŞSİZLİK TEMİNATI :

Sözleşmeli çalışan sigortalılar için (4a) istem dışı işsizlik durumunda geçerlidir. Aylık işsizlik tazminat tutarı aylık dönüşümlü teminat tutarını aşmamak üzere son 6 aylık brüt gelir ortalamasının % 50’ı ile sınırlıdır. (Bu durum sigortalının birden fazla poliçesi olması halinde de geçerlidir)

b) GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK TEMİNATI :

Kendi adına çalışan (4 b) ya da kamuda çalışan (4 c) sigortalıların istem dışı kalacağı geçici iş göremezlik durumları için geçerlidir,

c
) HASTANE GÜNDELİK TAZMİNAT :

Aktif sigortalı olmayan kişilerin istem dışı gerçekleşmiş kaza ya da hastalık sonucu hastane yatışları için geçerlidir,

VEFAT TEMİNATI

Sigortalının vefatı durumunda poliçede yazılı teminat tutarı ödenir. Teminat tutarı, poliçe belirtilen aylık dönüşümlü teminat tutarının 50 katıdır.

KAZA SONUCU VEFAT TEMİNATI

Sigortalının kaza sonucu vefatı durumunda poliçede yazılı teminat tutarı vefat teminatına ek olarak ödenir. Teminat tutarı, poliçe belirtilen aylık dönüşümlü teminat tutarının 50 katıdır.

KAZA SONUCU DAİMİ MALULİYET TEMİNATI

Sigortalının kaza sonucu tam, kati daimi veya kısmi, kati daimi malul olmasını kapsar. Teminat tutarı, poliçe belirtilen aylık dönüşümlü teminat tutarının 100 katıdır.

HASTALIK SONUCU TAM VE DAİMİ MALULİYET TEMİNATI

Sigortalının hastalık sonucunda oluşacak tam ve daimi maluliyeti durumunu teminat altına alır. Teminat tutarı, poliçe belirtilen aylık dönüşümlü teminat tutarının 50 katıdır.

KRİTİK HASTALIKLAR TEMİNATI

Teminat kapsamında yer alan hastalıklardan biri için ilk kez teşhis konulması veya sigortalının ameliyat olduğu bildirilen hastalıkların ilk teşhisinin sigorta süresi içerisinde konulması durumunda, poliçede yazılı teminat tutarı ödenir. Teminat tutarı, poliçe belirtilen aylık dönüşümlü teminat tutarının 20 katıdır.

Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
Hastalık Sonucu Oluşan İnme
Koroner Damar Hastalığı Sonucu Yapılan Açık Kalp Ameliyatı
Kanser
Böbrek Yetmezliği
Önemli Organ Nakli Ameliyatı
Kalp Kapakçığı Değişimi
Aort Hastalıkları Sonucu Ameliyat
Multipl Skleroz (MS)
Yanıklar
Koma
Felç
Körlük

ASİSTANS HIZMETLERİ TEMİNATI

a) Medikal Hizmetler: Asistans şirketi tarafından kabul edilen acil durumları kapsar. Tıbbi bilgi ve danışmanlık, tıbbi nakil, ilaç nakli, refakatçi nakli, cenaze nakli v.b.
b) Sosyal Hizmetler: Otel rezervasyonu, uçak bileti alma/ulaştırma, araba kiralama rezervasyonu v.b.
c) Seyahat Hizmetleri: Seyahat öncesi bilgi hattı, kayıp bagajın bulunup ulaştırılması, idari asistans v.b.

Kara Gün Dostu Ürün Teminatları (Örnek)

Teminatlar Teminat Katsayısı Teminat Tutarı
Aylık Dönüşümlü Teminatlar(*) 1 5.000 USD
Vefat 50 5.000 USD
Kaza Sonucu Vefat (**)  50 5.000 USD
Kaza Sonucu Maluliyet 100 5.000 USD
Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet 50 5.000 USD
Kritik Hastalıklar 20 5.000 USD

(*) Aylık Dönüşümlü Teminat;işsizlik ve geçici iş görmezlik veya hastanede gündelik tazminat teminatlarını içermektedir.

Aylık Dönüşümlü Teminat Limitleri;

500 TL - 750 TL 1.000 TL - 1.500 TL - 2.000 TL veya 2.500 TL'den biri olarak seçilebilmektedir.
(*)Kaza Sonucu Vefat durumunda poliçede yazılı teminat tutarı vefat teminatına ek olarak ödenir.
Yukarıdaki tablo 1.000 TL teminat üzerinden örneklendirilmiştir.

SİGORTALANMA YAŞI

20-60 yaşları (20 ve 60 yaş dahil) arasında sağlıklı herkes bu plana dahil olabilir. 65 yaşına kadar yenilenmektedir.

YENİLEME GARANTİSİ

Kara Gün Dostu Sigortası’nda 5 yıl boyunca yenileme garantisi verilmektedir. Poliçelerin yenilenmesi sırasında ek sağlık beyanı alınmamakta ve muafiyet süreleri uygulanmamaktadır.

ÖDEME ŞEKİLLERİ

Peşin Ödeme


%25 Peşin + 5 Taksit (Vade Farksız)
10 Eşit Taksit (Vade Farksız)
Kara Gün Dostu Sigortası’nın avantajlarından yararlanmak için size en yalın AXA SİGORTA acentesine gelin, bu özel güvenceye sahip olun.

İLETİŞİM
  • Adres: Atatürk Mah. Alemdağ Cad. Güneş İş Merkezi No:24 Kat:5 Santral/Ümraniye/İstanbul
  • Telefon: +90 (216) 316 91 92
  • Telefon: +90 (544) 416 61 22
  • Faks: +90 (216) 316 85 86
  • E-posta: info@esemsigorta.com
BİZE ULAŞIN
© 2014. «AloraNET». All right reserved.