Engelsiz Hayat Sistemi Sigortası

Engelsiz Hayat Sistemi Sigortası

Engelli yakınlarının en büyük kaygısı olan "Ben öldükten sonra engelli yakınım ne olacak?" veya engellilerin "Bana bakan yakınım benden önce vefat ederse ben ne olacağım?" sorularına "Engelsiz Hayat Sistemi" ile çözüm getiriliyor.

ENGELSİZ HAYAT SİSTEMİ’NDE KİŞİ VE KURULUŞLARIN ROLÜ

Sigorta Ettiren: Engellinin bakımı şartıyla sigorta yaptıran, primleri ödeyen ve belirlenen vakıflar arasından birini lehtar gösteren kişidir.

Sigortalı (Engelli Yakını): Engelli yakını veya bakımını üstlenen kişi olması gerekmektedir ve bu kişi üzerine poliçe düzenlenecektir. Sigorta ettiren ve sigortalı aynı kişi olabileceği gibi farklı kişiler de olabilir.

Engelli: Poliçede lehtar olacak ve sigortalının vefatı durumunda menfaat sağlayacak kişi.

Sigorta Şirketi (AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.): Hayat poliçelerini düzenleyen, primleri tahsil eden ve sigortalının vefatı durumunda lehtar olarak gösterilen vakfa ödemeyi yapan şirkettir. AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş.’nin sigorta ettirenin lehtar olarak göstereceği vakıfla veya engellinin bakımının yapılacağı bakım merkeziyle bir ilişkisi ve/veya bakımı ile ilgili bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.Engelsiz Hayat Merkezi: Vakıflar ve Bakım Merkezleri ile olan ilişkileri düzenleyen ve kontrolünü sağlayan kurum.

Vakıf: Yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümlerine göre kurulmuş, engelliyi bulunduğu yerden alarak ömür boyu bakmayı taahhüt eden kurumdur. Vakıf, 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu’nun 33. maddesi gereğince, başbakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkili organları tarafından denetlenmektedir.

Bu vakıflar belirlenirken toplumda kabul görmesi ve en az 5 yıllık olmaları halinde sisteme dahil edilmektedirler. Sistemdeki vakıflar sigorta şirketi ile bu poliçe gereği taahhütname imzalamışlardır.

Bakım Merkezi: 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nun 9. maddesinin (g) bendiyle 34, 35 ve ek 7. maddeleri hükümlerine göre bakıma muhtaç özürlülerin bakımı için yatılı ve/veya gündüzlü hizmet veren, gerçek veya tüzel kişiler tarafından açılan ve sosyal hizmet kuruluşu statüsünde olan özel bakım kurumudur.

Bakım merkezleri, 26244 sayılı Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği’nin 55. maddesi gereğince, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü yetkili organı olan Teftiş Kurulu veya İl Müdürlüğü tarafından denetlenir.

ENGELSİZ HAYAT SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Gerekli işlemlerin yapılıp poliçenin düzenlenmesi halinde sigortalıya poliçe, özel-genel şartlar, bilgilendirme formu, vakfın engellinin bakımı ile ilgili  taahhüdü iletilecektir.

Sigortalının vefatı halinde AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş., lehtar olarak belirlenmiş olan vakfa tek seferde tazminat ödemesi yapar. Vakıf da sözleşme ile taahhüt ettiği gibi engelliyi bulunduğu yerden alır ve kendi bakım merkezine veya bulunduğu il içinde özel bakım merkezine ömür boyu bakılmak üzere yerleştirir. Vakıf, bakım merkezlerini sürekli denetler, engellinin rahat etmesini sağlar. Bakım merkezi engelliye iyi baktığı sürece vakıftan aylık olarak ödemelerini alacaktır. Engellinin bakım merkezi tarafından iyi bakılmadığı tespit edilirse vakıf, bakım merkezini değiştirebilir.

ENGELSİZ HAYAT SİSTEMİ NELER SAĞLAR?

 • Engelliler yakınlarının vefatından sonra özel bakım merkezlerinde rahatça yaşayabileceklerdir.
 • Bakım merkezleri engellilerin barınma, yeme içme, bakım, korunma, temizlik vb ihtiyaçlarını karşılayarak onların güvenilir ve huzurlu bir ortamda yaşamalarını sağlayacaktır.
 • Engellilerin bakım merkezlerinde beceriye dayalı ve eğlenceli aktivitelere katılarak hayatlarını mutlu sürdürmeleri sağlanacaktır.

ENGELSİZ HAYAT SİSTEMİ İÇİN GEREKLİLİKLER

 • Engelsiz hayat sistemine giriş yaşı sigortalı için 18 – 59 dur.
 • Engellinin %70 ve üzeri sürekli engelli olduğuna dair tam teşekküllü hastaneden yeni alınmış engel durum raporu olmalıdır.
 • Teminat tutarı ve sigortalının yaşına göre AXA HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. tıbbi tetkik isteyebilecektir.
 • Poliçe primleri sigortalının yaşı ve riskine göre değişebilmektedir.
İLETİŞİM
 • Adres: Atatürk Mah. Alemdağ Cad. Güneş İş Merkezi No:24 Kat:5 Santral/Ümraniye/İstanbul
 • Telefon: +90 (216) 316 91 92
 • Telefon: +90 (544) 416 61 22
 • Faks: +90 (216) 316 85 86
 • E-posta: info@esemsigorta.com
BİZE ULAŞIN
© 2014. «AloraNET». All right reserved.