Deprem Sigortası

Deprem Sigortası

27 Eylül 2000 tarihinden itibaren geçerli olan Zorunlu Deprem Sigortası hakkında merak ettiğiniz tüm konuları öğrenebilir ve sigorta poliçenizi acentelerimiz aracılığıyla hazırlatabilirsiniz.

Zorunlu Deprem Sigortası Hakkında Öğrenmek İstedikleriniz

Zorunlu Deprem Sigortasının amacı meydana gelebilecek deprem felaketi sonucu bina maliklerinin veya intifa hakkı sahiplerinin binalarının ziyan ve hasarlanması nedeniyle uğrayacakları maddi zararların karşılanması için tesis edilmiştir.

Zorunlu Deprem Sigortası nedir, hangi binaları kapsar?

587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yeralan, ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler, 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren Zorunlu Deprem Sigorta''sına tabi tutulmuştur.

Sigorta kapsamı dışında kalan binalar hangileri?

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, (fabrika ve işhanları gibi) 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çercevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar.

Sigorta teminatının kapsamı nedir?

Bu sigorta ile depremin, yangın, infilak ve yer kayması dahil sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu tarafından teminat altına alınmıştır.

Binanın sigorta bedeli nasıl tesbit edilecek?

Hazine Müsteşarlığınca meskenlerin yapı tarzlarına göre belirlenen metrekare bedeli ile sigortalanacak meskenlerin brüt yüzölçümünün çarpılması sonucu bulunacak bedel esas alınacaktır.

Yapı tarzı

Çelik, betonarme, karkas yapılar
Yığma, kagir yapılar
Diğer yapılar
Sigorta primi nasıl tesbit edilecek?


Metrekare bedeli

350.000.000 TL
250.000.000 TL
135.000.000 TL

Yapı tarzına göre metrekare bedelinin brüt alan ile çarpımı sonucu sigortalanacak yer icin toplam teminat tutarı belirlenir. Bu tutarın, Hazine Müsteşarlığınca deprem ve yapı tarzına göre belirlenmiş olan tarife fiyatı ile çarpılması sonucu prim tesbit edilecektir. Örnek: İstanbul Üsküdar yakasında bulunan brüt 80 m² yüzölçüme sahip betonarme, karkas meskenin teminat tutarı: 80 m²x350.000.000 TL=28.000.000.000 TL olup prim tutarı ise; 61.600.000 TL''dir.

634 sayili Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamindaki apartman ve sitelerde, yönetici tarafindan yaptirilan ve en az sekiz bagimsiz bölümü içeren toplu sigortalarda, tarife fiyatlari üzerinden %10 oraninda indirim yapilir.

Sigorta bedelinde bir sınırlama var mı?

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamındaki bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 75 Milyar TL''dir. Örnek:220 m² brüt yüzölçümü olan betonarme karkas meskenin sigorta bedeli 77 milyar TL. olup, ancak 75 milyar TL. üzerinden Zorunlu Deprem Sigortası yapılması mümkündür. Meskenin sahibi ister ise herhangi bir sigorta şirketinden aradaki 2 milyar TL.''lik fark için "İhtiyari Deprem Teminatı"alabilecektir.

Eşyalar sigorta kapsamında mı?

Zorunlu Deprem Sigortası sadece binaları kapsamaktadır. Eşyaların sigortalanması için, yine size en yakın ESEM, sigorta acentesi,ni arayabilirsiniz.

Sigorta primi nasıl ödenecek?

Mevzuat gereği sigorta priminin tamamı peşin tahsil edilir. Sigorta primi her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

Sigorta poliçesinin süresi nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası poliçesinin süresi bir yıldır. Poliçe süresi dolduğunda yenilenmesi zorunludur.

Hangi tarihten itibaren Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi yaptırılmalıdır?

27 Eylül 2000 tarihinden itibaren Zorunlu Deprem Sigortası uygulaması başlatılmıştır.

Tapu olmadan Zorunlu Deprem Sigortası yapılıyor mu?

Dask ile ilgili ön bilgi formunun eksiksiz doldurulması ve sigortalı tarafından imzalanması halinde yapılabiliyor.Ön bilgi formunda tapu bilgileri sorulduğu için tapu fotokopisi gereklidir.

Poliçe düzenletebilmek için gerekli bilgiler nelerdir?

Sigortalının adı, adresi, telefon numarası, vergi kimlik numarası, sigorta ettirenin vergi kimlik numarası, sigortalanacak binanın açık adresi, tapu bilgileri, (adı, partaj, parsel sayfa no) inşa yılı ve yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu, evin brüt yüzölçümü (m2) mekanın kullanım şekli.

Poliçe düzenletebilmek için gerekli bilgiler nelerdir?

Sigortalının adı, adresi, telefon numarası, vergi kimlik numarası, sigorta ettirenin vergi kimlik numarası, sigortalanacak binanın açık adresi, tapu bilgileri, (adı, partaj, parsel sayfa no) inşa yılı ve yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu, evin brüt yüzölçümü (m2) mekanın kullanım şekli.

Bina kaçak yapılmış ve ruhsatı yok ancak vergi beyannamesi verilmiş ise nasıl bir işlem yapılacak?

27 Aralık 1999''dan sonra inşa edilmiş binalarda inşaat ruhsatı aranıyor. Bu tarihten önce inşa edilmiş binalar kapsam dahilinde

İLETİŞİM
  • Adres: Atatürk Mah. Alemdağ Cad. Güneş İş Merkezi No:24 Kat:5 Santral/Ümraniye/İstanbul
  • Telefon: +90 (216) 316 91 92
  • Telefon: +90 (544) 416 61 22
  • Faks: +90 (216) 316 85 86
  • E-posta: info@esemsigorta.com
BİZE ULAŞIN
© 2014. «AloraNET». All right reserved.