Ankara Sigorta İndirimli Konut Poliçesi Sigortası

Ankara Sigorta İndirimli Konut Poliçesi Sigortası

Sizin ve sevdiklerinizin güvencesi eviniz. Peki evinizin güvende olduğundan emin misiniz?

Ankara Sigorta, konutunuzun geleceğini güvence altına alabilmeniz için, herkezin değil, sizin istek ve ihtiyaçlarınıza uygun konut poliçesi hazırladı.

Ankara Sigorta İndirimli Konut poliçesiyle otomatik olarak güvenceye alınan riskler:

 • Yangın yıldırım, infilak
 • Dahili su
 • Fırtına
 • Yer kayması
 • Araç çarpması
 • Hava taşıtları çarpması
 • Seylap
 • Duman
 • Kar ağırlığı
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, sabotaj
 • Boya badana ve dahili dekorasyon teminatı
 • Ankara Sigorta Destek Hizmetleri

İsteğe Bağlı Olarak:

 • Deprem
 • Üçüncü şahıs sorumluluk
 • Ferdi kaza
 • Hırsızlık
 • Kıymetli evrak ve nakit para hırsızlık
 • Cam kırılması (aynalar ve cam masalar dahil)
 • Deniz taşıtları çarpması
 • Makine kırılması
 • Deprem temelleri
 • Yangın Mali Mesuliyeti (Komşuluk ve Kiracı)
 • Kira kaybı
 • Hasar nedeniyle yapılacak ikametgah değişikliği masrafları,
 • Bina sabit tesisat hırsızlık
 • Kazaen kırılma
 • Güncel değerden ödeme teminatı
 • Elektronik cihaz
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Hastane masrafları
 • Konut Onarım (İstanbul,İzmir,Ankara, Bursa, Antalya,Muğla ve Adana illerine)
 • Konut Mini Onarım (İstanbul)
 • Hukuksal Koruma
 • Dolu
 • Mal sahibi iseniz Binanıza deprem teminatı alabilmek için DASK poliçesi yaptırmalısınız.

Binaya Ait Sabit Kıymet Hırsızlık Teminatı:

Bina Sigortası yapılması durumunda, Bina Sigorta Bedelinin % 5’ine kadar, binanın üzerinde bulunan her türlü sabit tesisat (elektrik saati,su sayacı,radyator,doğalgaz sayacı vs) Hırsızlık teminatı kapsamındadır.

Hukuksal Koruma:

Taşınmaz mala bağlı teminatlardan dolayı meydana gelen hasarlar da, avukatlık ücretleri %10'nuna, mahkeme harç giderleri %15'ine, icra harç giderleri %10'nuna , noter masrafları da %5 'ine kadar teminat kapsamındadır.

Ferdi Kaza:

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde, daimi hiç bir sakatlık ve hastalığı olmadığını beyan eden veya beyan edilen sigortalının bir kaza neticesinde uğrayacağı bedeni zararları poliçede belirtilen limitlere kadar teminata dahildir. Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları madde 6 (F) Fıkrası teminat haricidir.

Sigortalının kaza neticesinde uğrayacağı zararları;Kişi Başına Sürekli Sakatlık Teminatı : 5.000,00 TL,Ölüm Teminatı: 5.000,00 TL’ sı ile sınırlıdır.

3.Şahıs Mali Mesuliyet:

Sigortalı mahale gelen Misafirlerin başına gelebilecek Bedeni Zararlar 5.000,00 TL, Maddi Zararlar 5.000,00 TL’ sı ile teminata dahildir.

Yangın Mali Mesuliyet:

A) Yangın Mali   Mesuliyet    teminatı; Police teminatlarından dolayı ( tabi afetler hariç) komşu bina ve mallarına gelebilecek zararları kapsar.

1) Kiracının Mal Sahibine; Mal sahibinin Kiracıya , Mal sahibi veya Kiracının komşularına karşı sorumluluğunda ödenecek tazminat, toplam sigorta bedelinin %20'si ile sınırlıdır.

2) Malik veya intifa hakkı sahibinin kira kaybı sigortasında poliçede teminat altına alınan risklerden (tabi afetler hariç) herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ödenecek tazminatın hesabında esas tutulacak kıymet, hasar tarihinde kirada veya işgal altında bulunan kısımların bir seneyi geçmemek üzere, tamiri veya yeniden inşası için tespit edilecek müddete isabet eden kira bedeli   tutarı   olup, ödenecek tazminatın % 5`i (herhalükarda aylık   1.000,00 TL. ile sınırlıdır) geçemez. Makul müddeti aşmamak kaydıyla ve en cok 12 ay için teminat altına alınmıştır.

B) Yangın     Mali   Mesuliyeti,   kira    kaybı    ve   hasar   nedeniyle     yapılacak     ikametgah    değişikliği    masrafları sigortalarında sigortacının    azami   sorumluluğu   sigortalının    malik veya intifa hakkı sahibi sıfatıyla hareket ettiği hallerde   sigorta    bedelinin;    kiracı   veya şagil sıfatıyla hareket ettiği hallerde ise eşya sigorta bedelinin %20'si ile sınırlıdır.

Kazaen Kırılma Teminatı:

TV, Radyo, Video, DVD, VCD,Müzik seti ve Bilgisayarların kazaen kırılması azami 1.000,00.-TL' ye kadar ödenir.

Cam Kırılması Teminatı:

Kapı, pencere, vitrin camları (aynalar ve ışıklı panolar dahil) sigortalıdır.

Enkaz Kaldırma Masrafları:

Toplam sigorta bedelinin %4'ü ile sınırlı kalmak kaydıyla enkaz kaldırma masrafları teminata dahildir.

Boya Badana Teminatı:

Sigortalının kiracı olması durumunda da, teminat kapsamındaki bir hasar nedeniyle sigortalanan konuta yapılacak boya, badana, cila ve sabit dekorasyon masrafları güvence altındadır.

Enflasyon Teminatı:

Sigortalanan eviniz ve/veya eşyanız, enflasyon nedeniyle meydana gelebilecek fiyat artışlarına karşı, bir yıllık sigorta süresi için istenilen oranda koruma altına alınmış olacaktır.

Hastane Masrafları Teminatı:

Poliçede adı, soyadı ve doğum tarihi belirtilen kişinin kaza veya hastalık neticesinde aralıksız olarak 24 saatten fazla tıbbi tedavi, teşhis veya araştırma uygulanmak amacıyla yatağa bağlı olarak herhangi bir hastaneye yatma masraflarını temin eder.

Bir seferde beş en çok (5) günlük yatmalar
Yılda 10 hadise
Kişi başına günlük limit 50,00 USD
Bir (1) günlük yatmalar teminat haricidir.

Aşağıdaki haller Hastane Masrafları teminatından istisnadır;

 • Kozmetik ve plastik ameliyatlar
 • Savaş istila iç harp vb
 • Grev, karışıklık, halk hareketleri
 • Uyuşturucu alkol ve narkotiklerin etkisi sonucu kaza ve yaralanmalar
 • AIDS vb hastalıklar
 • Yarışlar
 • Kendine kasten zarar verme
 • Hastalığın başlangıcından 60 gün sonra hastaneye yatmalar
 • Tıbben gerekli olmayan tedavi veya kendi kendine tedaviye karar verilmesi
 • Poliçenin tanziminden önce var olan veya teşhisi konulmuş veya tedavi edilmiş olan kanser veya bunun sonucu olan hastalıkların tekrar etmesi
 • Nükleer rizikolar
 • Teminatın ilk on (10) ayı içinde doğum veya hamilelik
 • 5 günü aşan hamilelik veya doğum
 • 55 yaş üzeri hamilelik veya doğum
 • Türk kanunları çerçevesinde suç işlenmesi yüzünden ortaya çıkan kaza sonucu hastalanma ve yaralanmalar
 • Motosiklet yarışı, avcılık, yarışmalar, ödüllü sporlar, dağcılık, planörle uçmak, 30m den daha derin dalışlar sonucu kaza ve yaralanmalar
 • 12 aylığın altındaki çocuklar

Elektronik Cihaz Teminatı:

Eşya Sigorta Bedelinin % 10’una kadar konutta bulunan Elektrikli ve Elektronik Cihazların (Buzdolabı, Televizyon, Çamaşır Makinesi, Bilgisayar (Yazıcı ve Donanım dahil,Programlar hariç), Kombi, Bulaşık Makinesi, Fırın, Şofben, Elektrik Süpürgesi, Klima, Kamera, (Mercekler hariç) Alarm ve Güvenlik Sistemleri, Video,   Dvd cihazı Elektronik Cihaz Sigortası Genel Şartları çerçevesinde arızalanmalara karşı teminat altına alır. Bunlar dışında kalan Fotoğraf Makinesi, Mikser, Telsiz, Telefon, Robot, Elektrikli Ev Aletleri vb. ile modeli 10 yaşından büyük olan her türlü cihazlar teminat dışındadır.

Muafiyet:

Her bir hasarda en az 10 usd. olmak üzere hasarın % 10’u oranında muafiyet uygulanacaktır.

Makine Kırılması Teminatı:

Bina sigorta bedelinin % 10’una kadar konutta bulunan Kazan Dairesi, Hidrofor, Asansör ve Jeneratörler, arızalara karşı Makine Kırılması Genel Şartları çerçevesinde teminat altına alır.

Muafiyet:

Her bir hasarda en az 10 usd. olmak üzere hasarın % 10’u oranında muafiyet uygulanacaktır.

Dolu Teminatı:

Fırtına ile birlikte olsun olmasın Dolu neticesinde poliçede teminat altına alınan değerlere gelebilecek zararlar,poliçede belirtilen limit ile teminat altındadır. Beher hasarda 250,00 USD muafiyet uygulanacaktır.

Eksik Sigorta Klozu:

Yangın sigortası genel şartları A5 maddesi dahilinde sigorta sözleşmesi kapsamında olabilecek herhangi bir hasar sonucu ödenecek azami tazminat poliçede yazılı sigorta bedelleri ile sınırlı olacaktır. Kısmi hasarlarda poliçede belirtilen sigorta bedeli ile gerçek bedel arasındaki fark %10 veya daha az ise eksik sigorta uygulaması yapılmayacaktır. Aksi halde bu kolz geçerli olmayıp, Yangın Genel Şartları A5 Maddesi ile ilgili hükümleri tatbik edilir.

Güncel Değerden Ödeme Teminatı:

Bina ve Eşyaların Sigorta değeri poliçenin yapıldığı   tarihteki   yenisinin   ikame   değeri olmalıdır. Sigortalı Bina ve Eşyanın poliçede kayıtlı değerinin, hasardan bir gün önceki değerinden % 15’e kadar eksik olması durumunda alım değeri üzerinden aşınma yıpranma ve eskime payı düşülmeden yenisinin ikame bedeli ödenecektir.

Nakit Para ve Kıymetli Evrak Hırsızlık Teminatı:

Eşya Sigorta Bedelinin % 5’ine kadar (Kasa, Dolap, Çekmece içinde kilit altında bulunması kaydıyla) teminat verilecektir. ancak, toplam nakit para ve kıymetli evrak bedelinin % 10’luk kısmı için kilit altında bulundurma şartı aranmayacaktır.Nakit paranın tazminat tutarı, hasara uğrayan paranın nominal değeridir.Kıymetli evrakın tazminat tutarı ise, iptali ve borçludan yenisinin temini için gerekli ikame masraflarından ibarettir.

Müştemilat Teminatı:

Binaların dışında bulunan müştemilat içerisindeki eşyalar 1.000,00 TL'sına kadar teminata dahildir.

Hasarsızlık İndirimi:

Hasarsız geçen ilk yılı izleyen birinci yenilemede %15, ikincisinde %20, üçüncüsünde ise %25 oranında indirim uygulanır.

Hasarsızlık İndirimi Transferi:

Başka bir sigorta şirketinde konut poliçeniz varsa ve son bir yıl içerisinde herhangi bir hasara maruz kalmamışsa hasarsızlık indiriminden yararlanabilirsiniz.

Alarm İndirimi:

Sigortalı mahalde alarm var ise %5 oranında indirim uygulanır.

Güvenlik Mebsubu İndirimi:

Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet mensuplarına %25 oranında indirim uygulanır.

Peşin Ödeme İndirimi:

Primin peşin olarak ödenmesinde %5 oranında indirim uygulanır.

İzolasyon Eksikliği Teminatı:

Poliçe vadesi içinde olmak kaydı ile izolasyon yetersizliği ve/veya kaybı nedeniyle yağmur ve kar sularının binanın dış cephe veya terasından yada pencere kapı ve pervazlarından (açıklıklarından) sızması  ve/veya  girmesi nedeni ile meydana gelen zararlar ile tedrici nemlenme  ve ısı kaybı nedeni ile oluşan terleme, küflenme ve benzeri nedenlerden kaynaklanan boya badana vb. onarım masrafları poliçe süresince  poliçede belirtilen bedeli aşmamak üzere teminata dahil edilmiştir. Bu kloz dış cephe boya ve kaplamaları yapılmamış binalarda dış cephe  boya ve kaplama işlemlerinin devam ettiği binalar için uygulanmaz ve bu binalarda meydana gelen izolasyon yetersizliği veya kaybı nedeni  ile oluşan hasar talepleri ödenmez.

Yıllık toplam 2.500.TL.sı ile sınırlıdır.

İLETİŞİM
 • Adres: Atatürk Mah. Alemdağ Cad. Güneş İş Merkezi No:24 Kat:5 Santral/Ümraniye/İstanbul
 • Telefon: +90 (216) 316 91 92
 • Telefon: +90 (544) 416 61 22
 • Faks: +90 (216) 316 85 86
 • E-posta: info@esemsigorta.com
BİZE ULAŞIN
© 2014. «AloraNET». All right reserved.